Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

This brief guidance note provides advice on protecting and supporting the mental health and psychosocial well being of refugees, asylum-seekers and migrants on the move in Europe. It describes key principles and appropriate interventions to guide all those who are designing and organizing emergency services and/or providing direct assistance to the affected people.

(This is the Greek language version of A multi-agency guidance note – “Mental Health and Psychosocial Support for Refugees, Asylum-seekers and Migrants on the Move in Europe")

One thought on “Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη ΔΙΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.